Onze diensten

TimZorg biedt ambulante begeleiding aan mensen met een psychische aandoening, zoals bijvoorbeeld een licht-verstandelijke beperking (LVB) of autisme. Een zorgindicatie is nodig om zorg te mogen bieden en hierin is aangegeven op welke zorg de cliënt recht heeft. Dit kan zowel vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) als met Zorg in Natura (ZIN). Als het nodig is, kan TimZorg helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Belangrijk om te weten: we bieden begeleiding vanaf vijf uur per week als minimum.

Bij de begeleiding is het zorgplan altijd de leidraad. Dit plan stellen we samen met de cliënt op. Hierin stellen we duidelijke en meetbare doelen. Die kunnen op verschillende vlakken zijn, zoals: financiën, gezondheid of werk. Per doel zijn meerdere aandachtspunten mogelijk.

Wanner het zorgplan is vastgesteld en iedereen het eens is over de inhoud, dan beginnen we de begeleiding. Als cliënt heb je altijd te maken met meerdere begeleiders, je team. Dat vinden we belangrijk, omdat meerdere ogen altijd meer zien. We hebben ook een GZ-psycholoog beschikbaar die het team kan bijspringen. Is er behoefte aan hulp bij persoonlijke verzorging of aan huishoudelijke hulp, dan kijken we hoe we dat samen regelen.

We kijken samen met de cliënt in een jaarlijkse evaluatie of de gestelde doelen nog actueel zijn, of dat ze moeten worden aangepast. Zo blijven we passende zorg bieden.

Onze werkwijze

1. Kennismaking

We beginnen altijd met een kennismaking. Met een kop koffie of thee op onze sfeervolle inloop in Bottendaal. Op die manier kijken we of we iets voor elkaar kunnen betekenen, of er een wederzijdse klik is zogezegd. We kiezen er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten met bepaalde stoornissen, dat overzicht vind je hier.

2. Opstellen zorgplan

Dat doen we met jou en waar mogelijk mensen uit je omgeving. Hierin bespreken we doelen die voor jou helder en haalbaar zijn. Zelfstandig waar het kan, met begeleiding daar waar nodig. We zorgen dat de doelen die we stellen goed toetsbaar zijn.

3. Begeleiden

We bieden ambulante begeleiding. Dat betekent dat onze cliënten zelfstandig wonen en we ze helpen in hun eigen leefomgeving. Daarbij is maatwerk altijd ons uitgangspunt.

We zijn een kleine organisatie waardoor we snel kunnen reageren en sturen. Het hoeft niet langs verschillende afdelingen en managers. We krijgen het ook vaak te horen van onze cliënten: ‘TimZorg doet wat nodig is!’

4. Inloop

We noemden het al even, onze inloopruimte. Dat is onze basis, een toegankelijke plek voor iedereen. Daar kan je even uitblazen, genieten van een verantwoorde maaltijd of een spelletje doen. We zien onze inloopruimte als een huiskamer voor al onze cliënten: een plek waar je jezelf kan zijn.