Missie en Visie

Missie en Visie

Timzorg
Goed voor elkaar

Wie zijn wij

Januari 2010 begon Paul Timmermans TimZorg. Daarvoor werkte hij 20 jaar bij de Driestroom, waar hij veel verschillende cliënten begeleidde. Inmiddels werkt Paul samen met een vast team van ervaren medewerkers. Door de kleinschalige en persoonlijke opzet biedt TimZorg kwalitatief hoogwaardige ondersteuning.

Wat doen wij

TimZorg biedt begeleiding aan mensen met een lichtverstandelijke (LVG) en/of psychische beperking. Cliënten beschikken over een zorgindicatie, dit kan zowel een PGB (persoonsgebonden budget) als ZIN (zorg in natura) zijn. Indien nodig kan TimZorg helpen bij het aanvragen van een indicatie.

TimZorg vormt een brug tussen de cliënt en zijn of haar leefomgeving. Hierbij gaan we uit van ieders ontwikkelingsmogelijkheden. We stimuleren onze cliënten, dagen uit en geven vertrouwen zodat zij zich gesterkt voelen om zichzelf te ontplooien.

Onze werkwijze

TimZorg werkt vanuit de overtuiging dat veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid voor elkaar uitgangspunten zijn voor goede begeleiding. Samen met de klant en haar netwerk maakt TimZorg een begeleidingsplan op basis van hulpvraag en indicatie. Uitgangspunten zijn eigen regie, werken vanuit de mogelijkheden en meedoen.

Vanuit de sfeervolle Nijmeegse wijk Bottendaal biedt TimZorg individuele begeleiding. TimZorg beschikt over een inloopruimte aan de Schoolstraat, waar naast het kantoor ook ruimte is voor gezamenlijke activiteiten of gewoon een fijn gesprek. Op de inloopruimte wordt vanuit een deskundig en gediplomeerd vast team gestreefd naar een huiselijke sfeer.

TimZorg werkt samen met meerdere zorgprofessionals, onder meer voor persoonlijke verzorging, dagbesteding en verpleging.