Missie en Visie

Wat doen wij?

TimZorg biedt begeleiding aan personen met een lichtverstandelijke beperking (LVB) en/of psychische beperking. Cliënten beschikken over een zorgindicatie, dit kan met zowel een Persoons Gebonden Budget (PGB) als met Zorg In Natura (ZIN). Indien nodig kan TimZorg helpen bij het aanvragen van een indicatie. Door de kleinschalige en persoonlijke opzet biedt TimZorg kwalitatief hoogwaardige ondersteuning.

TimZorg vormt een brug tussen de cliënt en zijn of haar leefomgeving. Hierbij gaan we uit van ieders ontwikkelingsmogelijkheden. We stimuleren onze cliënten, dagen uit en geven vertrouwen zodat zij zich gesterkt voelen om zichzelf te ontplooien.

TimZorg verbindt

Visie

TimZorg werkt vanuit de overtuiging dat veiligheid, vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid uitgangspunten zijn voor goede begeleiding. Samen met de cliënt en haar netwerk maakt TimZorg een begeleidingsplan op basis van de indicatie en hulpvragen. Uitgangspunten zijn eigen regie, werken vanuit de mogelijkheden en meedoen.

Missie

Vanuit de sfeervolle Nijmeegse wijk Bottendaal biedt TimZorg individuele begeleiding. TimZorg beschikt over een inloopruimte aan de Schoolstraat, waar naast het kantoor ook ruimte is voor gezamenlijke activiteiten of gewoon een fijn gesprek. Op de inloopruimte wordt vanuit een deskundig en gediplomeerd vast team gestreefd naar een huiselijke sfeer. TimZorg werkt samen met meerdere zorgprofessionals onder meer voor persoonlijke verzorging, dagbesteding en verpleging.