Raad van Commissarissen

TimZorg staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De RvC ziet toe op het realiseren van de missie, visie en doelstellingen van TimZorg. Zij controleert het bestuur van TimZorg en ziet toe op het integer handelen door het bestuur.

Je kunt contact opnemen met de RvC door een bericht te sturen aan rvc@timzorg.nl.