Raad van Commissarissen

TimZorg staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De RvC ziet toe op het realiseren van de missie, visie en doelstellingen van TimZorg. Zij controleert het bestuur van TimZorg en ziet toe op het integer handelen door het bestuur.

Je kunt contact opnemen met de RvC door een bericht te sturen aan rvc@timzorg.nl. Hieronder staat een overzicht van alle leden van de RvC:

Liesbeth van Bakel, voorzitter raad van Commissarissen.
In het dagelijkse leven werk ik als trainer adviseur medezeggenschap bij Stavoor. Ik begeleid ondernemingsraden en cliëntenraden voornamelijk in de zorg. Met deze kennis en ervaring wil ik ook bijdragen aan Timzorg.

In het dagelijks leven werk ik als business controller bij het
Radboudumc. Hoewel alles in geld wordt uitgedrukt draait het in de zorg,
onderzoek en onderwijs om de patiënten, de onderzoekers en de
studenten. Vanuit dat perspectief adviseer ik de bedrijfsonderdelen en
de Raad van Bestuur over het beleid en begeleid hen de daaraan
gekoppelde financiële doelstellingen te realiseren. Vanuit deze
invalshoek ben ik in staat om mijn rol als commissaris voor TimZorg te vervullen.

Mijn naam is Martine Smits en ben sinds 1 mei 2020 lid van de raad van
commissarissen met als aandachtsgebied cliëntenzorg. Ik woon met mijn
echtgenoot in ‘s-Hertogenbosch.
In de afgelopen 14 jaar die ik nu werkzaam ben in de gehandicaptenzorg
heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Ik heb gewerkt met
verschillende doelgroepen als persoonlijk begeleider en als
teamleidster. Sinds 2020 ben ik werkzaam als manager zorg en
dienstverlening bij Cello-Zorg. Als lid van de raad van commissarissen hoop ik te kunnen bijdragen aan
een gezonde organisatie waar het fijn “wonen” en werken is. Mijn
interesse ligt bij werken aan kwaliteit van leven en zorg.