Onze cliënten

TimZorg biedt begeleiding aan mensen met een normaal tot zwakbegaafd intelligentieniveau en/of een psychiatrische stoornis zoals een vorm van autisme. Cliënten zijn in staat om met (intensieve) begeleiding zelfstandig te kunnen wonen en een zinvolle dagbesteding te kunnen hebben. Cliënten beschikken over een zorgindicatie, dit kan zowel een PGB (persoonsgebonden budget) als ZIN (zorg in natura) zijn. Indien nodig kan TimZorg helpen bij het aanvragen van een indicatie. De vorm en de intensiteit van de begeleiding zal in onderling overleg afgestemd worden om maatwerk te leveren.

TimZorg vormt een verbinding tussen de cliënt en zijn of haar leefomgeving. Hierbij gaan we uit van ieders ontwikkelingsmogelijkheden. We stimuleren onze cliënten, dagen uit en geven vertrouwen zodat zij zich aangemoedigd voelen om zichzelf te ontplooien.

TimZorg is een zorgbegeleider die zich hoofdzakelijk richt op de begeleiding van volwassen mensen met een licht verstandelijk en/of psychische beperking. TimZorg werkt daarbij vanuit de overtuiging dat veiligheid en vertrouwen het uitgangspunt vormen in de begeleiding van haar cliënten. We zoeken naar een optimale match tussen cliënt, omgeving en zorgverlener, waarbij een goed contact en de juiste aandacht van essentieel belang zijn.

TimZorg kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten met bepaalde stoornissen (zie uitsluitingscriteria voor een overzicht).