Klachten

Klachtenprocedure van TimZorg

We vinden het fijn wanneer je ons laat weten dat je een klacht hebt of dat je niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en ben je geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen je vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met je klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

Klacht melden bij TimZorg

Met een klacht kun je terecht bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van TimZorg. Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met je opgenomen om je klacht te bespreken.

Externe klachtenfunctionaris

Je kunt er ook voor kiezen om je klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. De externe klachtenfunctionaris zal jou advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Contactgegevens externe klachtenfunctionaris

Klachtenportaal Zorg
Westeinde 14A
1601 BJ, Enkhuizen

info@klachtenportaalzorg.nl
www.klachtenportaalzorg.nl

Geschilleninstantie KPZ

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je je richten tot de onafhankelijke Stichting Geschilleninstantie KPZ.

Contactgegevens Geschilleninstantie KPZ
Stichting Geschilleninstantie KPZ
Westeinde 14A
1601 BJ, Enkhuizen

info@klachtenportaalzorg.nl
www.klachtenportaalzorg.nl