Kwaliteit

TimZorg is gecertificeerd conform HKZ certificatieschema kleine organisaties.