Uitsluitingscriteria

TimZorg kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • die niet open (kunnen) staan voor de geboden zorg en begeleiding;
  • die een gevaar opleveren voor zichzelf, andere cliënten en begeleiders;
  • met een alcohol- of drugsverslaving die niet hanteerbaar is in de thuissituatie;
  • die niet in staat zijn om een vorm van dagbesteding te volgen (met hulp);
  • die andere cliënten en medewerkers aanhoudend discrimineren;
  • die suïcidaal gedrag vertonen;
  • met ernstige (psychiatrische) problematiek die gebaat zijn bij een klinische behandeling;
  • voor wie (onvrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn;
  • aan wie medicatie verstrekt dient te worden;
  • waarvan het netwerk bedreigend kan zijn voor de omgeving.